CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

ELF

 European Location Framework (ELF)  ……….. více o  ELF projektu

Cílem tohoto projektu bylo poskytnout  evropsky lokalizovaný rámec (ELF) pro požadované  poskytování  referenčních , interoperabilních, přeshraničních, aktualizovaných dat a geoinformací pro použití ze strany evropské veřejnosti a soukromého sektoru. Vstupní podporující architekturu  poskytuje platforma INSPIRE pro tvorbu  kompatibilních harmonizovaných geodat pro užití  na celoevropské úrovni.

Tříletý projekt byl řešen konsorciem 30 partnerů z celé Evropy, spolufinancovaný Evropskou
komisí. Projektové řešení  zahrnovalo vytvoření ukázkových aplikací. Projekt  si kladl za cíl vytvořit udržitelný rámec pro opakované použití  referenční geoinformací  veřejného sektoru na různých úrovních jejich detailu. Konsorcium se zavázalo, že bude poskytovat ELF platformu i po skončení projektu, což umožňuje růst používání a opakované použití důvěryhodných, přesných a opakovaně použitelných oficiálních referenčních geoinformací. …….Více ELF White Paper

Comments are closed.