CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

Foodie

O projektu Foodie

Zemědělství má strategický význam pro evropskou společnost a hospodářství. Vzhledem ke své komplexnosti je potřeba  spravovat mnoho různých heterogenních zdrojů a informací pro následná ekonomicky a environmentálně šetrná rozhodnutí.

Pro současnou techniku, která se využívá  v zemědělských strojích je potřeba zajistit sdílení heterogenních prostorových a jiných dat,  jejich  ukládání  a následnou analýzu pro aplikační technologie. Tyto datové zdroje a jejich dostupnost  jsou v současné době překážkou pro optimální využívání aplikací v precizním zemědělství, kde se užívá velké množství různých datových modelů, formátů, rozhraní a referenčních systémů, které pak nedovolují optimálně využívat všechny datové zdroje. Projekt usnadní  vstup na trh nových firem a rozvoj inovačních služeb. Foodie bude podporovat malé a střední podniky, aby se chopily nových obchodních příležitostí, které se nabízí jako výstupy projektu. Výstupy projektu  a cíle budou realizovány prostřednictvím výsledného návrhu infrastruktury a servisních služeb , které  budou ověřované ve třech různých pilotních scénářů v Evropě … prezentace projektu Foodie

Comments are closed.