CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

Plan4Business

Plan4business  –  servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů (Výzva FP7-ICT-2011-SME-DCL, Collaborative project)  Koordinátor: Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD, Darmstadt, Německo  Vedoucí : Dr. Joachim Rix Plan4business vytváří platformu pro agregaci dat a služeb a nabízí tak katalog plánovacích dat jako je dopravní infrastruktura,územní a regulační plány. Platforma bude poskytovat svým uživatelům nejen samotná data v harmonizované podobě a k přímému využití, ale také možnost jejich analýzy a vizualizace. Přístup k těmto službám bude možný jak přes interaktivní webové rozhraní (WebGIS  – whatstheplan)- , tak i přes API (Application Programming Interface). Datové sady pro územní plánování nejsou v současné době přístupné v agregované podobě. Nelze je  využít pro jiné účely než tisk a publikaci autoritami, které je vytvořily. Časové sledy a rozsáhlejší analýzy nad těmito daty jsou nemožné. Proto vzniká řada aktivit pro lepší využití územně plánovacích dat, kterými jsou:MB6-700

  • vysoce automatizované integrace a harmonizace dat,
  • informační a komunikační systémy (ICT) umožňující efektivně řešit prostorové dotazy nad různorodými a komplexními daty územního plánování.

Tento projekt nabízí jejich řešení.  veřejné dokumenty projektu

 

Comments are closed.