CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

PPRD

EU-funded Programme for the Prevention, Preparedness and Response to Man-made and Natural Disasters in the ENPI East Region (PPRD East)  o projektu  PPRD

Finální  video

České centrum pro vědu a společnost, Help Service Remote Sensing (HSRS) a Wirelessinfo úspěšně implementovali  digitální Atlas mapování regionálních rizik  (ERRA) v oblasti ENPI (Evropský nástroj sousedství a partnerství). ERRA je interoperabilní open source řešení v souladu s INSPIRE a OGC principů a norem. Mapování do Atlasu se provádí na Ukrajině, v Bělorusku, Moldavsku, Gruzii, Arménii a Ázerbájdžánu v rámci EU, financovaného programem pro prevenci, připravenost a reakce na umělé i přírodní katastrofy v ENPI východ (European Neighbourhood and Partnership Instrument – PPRD východ). Analýza existujících  politik   posuzující nebezpečí / rizik a rozvoj regionální politiky , včetně  hodnocení  rizik byla dokončena v červnu 2012 v souladu  s technickou dokumentací pracovního dokumentu  ………více zde : hodnocení rizik Na jeho základě  byly vyvinuty pro každý typ nebezpečí metodiky pro  mapování rizikových   katastrof  např.  záplavy,  požáry, zemětřesení, sesuvy půdy a průmyslová rizika. Analýza stávajících map,  databází a technologických možností pro koncepční návrh byla uzavřena v únoru 2013 dle  technického Reportu 2 “Podrobný design regionálních rizik pro životní prostředí Atlas”.  .. více zde technické reporty

Comments are closed.