CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

SDI4Apps

SDIApps architektura 

SDI4Apps 2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB 621129, hlavní řešitel: Tomáš Mildorf  Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data)  Projekt SDI4Apps financovaný programem Competitiveness and Innovation Framework Programme je zaměřený na využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data).

Více o projektu SDI4Apps
Cílem je vytvoření platformy a podmínek na podporu tvorbu inovativních služeb a aplikací nad geografickými daty. Konkrétními cíli projektu jsou:

 • integrace nové generace infrastruktury prostorových informací založených na participativní a sociální validaci;
 • podpora jednoduchého vyhledávání a zpřístupnění prostorových informací pro každého;
 • propojení prostorových a neprostorových informací prostřednictvím principů propojených otevřených dat (Linked Open Data);
 • tvorba cloud infrastruktury podporující prostorové informace a polohové lokalizační služby (Location Based Services – LBS);
 • návrh otevřených aplikačně-programových rozhraní (API) podporující integraci prostorových dat a LBS do aplikací vytvořených programátory bez geoinformačních znalostí a zkušenostmi;
 • integrace in-situ měření a dat z pozorování Země;
 • vícejazyčná podpora prostorových dat;
 • otestování platformy prostřednictvím integrace a demonstrace série pilotních aplikací;
 • oslovení externích vývojářů a programátorů;
 • organizace soutěže vývojářů aplikací podporujících širší využití geoprostorových informací;
 • tvorba udržitelného obchodního modelu pro infrastruktury prostorových informací založených na cloud řešeních.

Koordinátorem projektu SDI4Apps je  ZČU Plzeň    zcu Řešitelem SDI4Apps jsou CCSS  ccss a   Help Servis Remote Sensing  bnhelp a další zahraniční partneři.

Comments are closed.