CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

O nás

CCSS je asociace technologických malých a středních podniků (MSP), veřejných a výzkumných organizací. Je to nezávislá, nezisková a nevládní organizace. Je typem virtuálního znalostního centra zaměřeného na implementaci nových komunikačních a navigačních technologií, které mají potenciál pro udržitelný rozvoj. CCSS spolupracuje s celou řadou domácích a zahraničních institucí a osob. Zaměřuje se na mezinárodní aktivity na poli mezinárodních  výzkumných projektů a využití moderních technologií. Podporuje  spolupráci malých a středních podniků uvnitř systému regionální ekonomiky. Vytváří aktivní mezinárodní kontakty, konkrétně v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe. CCSS se zaměřuje na transfer, analýzu a rozšiřování nejvyspělejších technologií pro podporu produktivity,  a to nejen v průmyslovém podnikání, ale stejně i u malých a středních firem. Působí  v zemědělství, výrobě, obchodu a službách. především  ve venkovských oblastech. Prioritou aktivit CCSS je dále ochrana životního prostředí a krizové řízené. CCSS se v této oblasti aktivně podílí na evropském výzkumu.