ALICE

ministestvo_skolstvi_logo-00EUREKA_logo2

EUREKA program
Czech registration number LF14011
EU  registration number E!7616

Varovný systém pro kontrolu extrémního kolísání hladiny podzemních vody
ALert system In Case of Excess withdrawal or rise of groundwater in the sensitive areas

Projekt byl řešen v letech 2014-2016 a úspěšně ukončen Závěrečným Oponentním Řízením dne 17/1/2017.

Detailní informace na stránkách koordinátora projektu  http://www.vodnizdroje.cz/alice

Tento projekt byl  řešen s finanční podporou MŠMT ČR.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.