FoodieFoodie

O projektu Foodie

Zemědělství má strategický význam pro evropskou společnost a hospodářství. Vzhledem ke své komplexnosti je potřeba  spravovat mnoho různých heterogenních zdrojů a informací pro následná ekonomicky a environmentálně šetrná rozhodnutí.

Pro současnou techniku, která se využívá  v zemědělských strojích je potřeba zajistit sdílení heterogenních prostorových a jiných dat,  jejich  ukládání  a následnou analýzu pro aplikační technologie. Tyto datové zdroje a jejich dostupnost  jsou v současné době překážkou pro optimální využívání aplikací v precizním zemědělství, kde se užívá velké množství různých datových modelů, formátů, rozhraní a referenčních systémů, které pak nedovolují optimálně využívat všechny datové zdroje. Projekt usnadní  vstup na trh nových firem a rozvoj inovačních služeb. Foodie bude podporovat malé a střední podniky, aby se chopily nových obchodních příležitostí, které se nabízí jako výstupy projektu. Výstupy projektu  a cíle budou realizovány prostřednictvím výsledného návrhu infrastruktury a servisních služeb , které  budou ověřované ve třech různých pilotních scénářů v Evropě … prezentace projektu Foodie


FOODIE Consortium is a well-balanced team encompassing research institutions, Large and SMEs, public bodies and organizations from seven different countries (Austria, Czech Republic, Italy, Latvia, Poland, Spain and Turkey). Its multidisciplinary profile ensures the right synergy of skills and industrial scope, essential to this project.about project

The agriculture sector is of strategic importance for European society and economy. Due to its complexity, agri-food operators have to manage many different and heterogeneous sources of information. Agriculture requires collection, storage, sharing and analysis of large quantities of spatially and non-spatially referenced data.
These data flows currently present a hurdle to uptake of precision agriculture as the multitude of data models, formats, inter- faces and reference systems in use result in incompatibilities. In order to plan and make economically and environmen- tally sound decisions a combination and management of information is needed. These data flows currently present a hurdle to uptake of precision agriculture as the multitude of data models, formats, inter- faces and reference systems in use result in incompatibilities. In order to plan and make economically and environmen- tally sound decisions a combination and management of information is needed
context and objectives

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.