Plan4BusinessPlan4Business

Plan4business  –  servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů (Výzva FP7-ICT-2011-SME-DCL, Collaborative project)  Koordinátor: Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD, Darmstadt, Německo  Vedoucí : Dr. Joachim Rix Plan4business vytváří platformu pro agregaci dat a služeb a nabízí tak katalog plánovacích dat jako je dopravní infrastruktura,územní a regulační plány. Platforma bude poskytovat svým uživatelům nejen samotná data v harmonizované podobě a k přímému využití, ale také možnost jejich analýzy a vizualizace. Přístup k těmto službám bude možný jak přes interaktivní webové rozhraní (WebGIS  – whatstheplan)- , tak i přes API (Application Programming Interface). Datové sady pro územní plánování nejsou v současné době přístupné v agregované podobě. Nelze je  využít pro jiné účely než tisk a publikaci autoritami, které je vytvořily. Časové sledy a rozsáhlejší analýzy nad těmito daty jsou nemožné. Proto vzniká řada aktivit pro lepší využití územně plánovacích dat, kterými jsou:MB6-700

  • vysoce automatizované integrace a harmonizace dat,
  • informační a komunikační systémy (ICT) umožňující efektivně řešit prostorové dotazy nad různorodými a komplexními daty územního plánování.

Tento projekt nabízí jejich řešení.  veřejné dokumenty projektu

 

A service platform for aggregation, processing and analysis of urban and regional planning data  Plan4business_overview The project has been finalised in April 2014. This website reflects the final results and achievements of the project. The plan4business development team has designed and implemented an operational implementation of the plan4business service platform. The platform enables non-expert users enabling browsing the content, viewing the thematic compositions and predefined analysis and core pan-European datasets such as Urban Atlas and Corine Land Cover. Experts users who are able to create own thematic maps, integrate spatial data into the common data model based on INSPIRE land use data specifications, download certain datasets or use the developed Application Programming Interface (API). Have a look at the portal on whatstheplan
C_TFIN52_66

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.