Model financování datového fonduDevelopment of Analytical Draft Model


logo_TACR_dopln_AJlogo_beta

Číslo projektu: TB0500MV002

Název projektu: Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací.

Během řešení projektu 1/3/2016 – 30/11/2016 byl vypracován  návrh Metodiky financování datového fondu klíčových prostorových informací. K vypracování návrhu metodiky byla použita analýza financování datového fondu klíčových prostorových informací v zahraničí  (Spojené státy americké, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Spojené království,  Nizozemí,  Německo, Rakousko, Evropská komise, Copernicus, Open Geospatial Consortium, ISO 15288) a výsledky dotazníkového šetření a diskuze s poskytovateli a uživateli uvedených dat v ČR . Návrh metodiky byl předložen k certifikaci.

Tento projekt byl  řešen s finanční podporou TA ČR.

tacr_certifikace

logo_TACR_dopln_AJlogo_beta

Project No: TB0500MV002

Project Name: Development of Analytical Draft Model for Financing Data Funds of Key Geospatial Information

A methodology certified by the Czech Ministry of Interior for financing data funds of key geospatial information was developed during the funded phase of the project, i.e. between 1 March 2016 and 30 November 2016.

Analyses of models for financing geospatial information from other countries and institutions were taken into account. Among others, situation was analysed in the following countries: the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, the Netherlands, Germany, Austria, European Commission, Copernicus programme, Open Geospatial Consortium and according to ISO 15288. Such analyses were compared to answers of questionnaires and discussions of 19 biggest public (re)producers of geospatial information in the Czech public administration and 25 users (mainly commercial companies).

This work was supported by the Technology Agency of the CR.

tacr_certifikace

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.