AktivityActivities

Výzkumná a inovační činnost

 • intenzivní spolupráce  s universitami a výzkumnými pracovišti a středními,velkými firmami,
 • přeshraniční spolupráce v programech RTD, posílení evropského vlivu v národních projektech
 • začlenění inovačních a technologických systémů do mezinárodního kontextu

Informační technologie a poradenská činnost

 •  Rozvoj IS aplikací do oblasti: lesnictví, zemědělství, agroturistiky, farmářství
 • územní správa a její změny, územní plánování a analytické podklady
 •  krizové řízení
 • městská, místní,regionální správa
 • ekologie, precizní zemědělství, lesnictví
 • Harmonizace dat, propojená data, soulad v SDI, metadata katalogy
 • Link Open Data, další informace…

Trvale udržitelný rozvoj

Krizové řízení

 • rizika životního prostředí
 • IST pro krizové řízení

Vzdělání

 • e learningové metody
 • firemní vzdělávání

Konference

 • prezentace  projektů, workshopy, Inspirujme se
 • implementace  výsledků do praktických testovacích aplikací, uživatelské testy

 

Research and innovation activities

 • Co-operation SMEs – university/research institutes – large firms, intensive
 • SME growth and RTD networking
 • trans-border co-operation in RTD programmes, influence European
 • Integration on Innovation Systems and technology policy in international context

Information technologies and consultancy

 • Development of IS applications in the area of: forestry, agriculture, agrotourism, precision farming
 • Land management and modifications
 • Risk management
 • Municipal management
 • Regional management
 • Ecology
 • Design and consonancy in SDI

Sustainable development

 • E rural policy
 • Environment protection

Risk management

 • Environmental risks
 • IST for risk management

Clustering

 • Research clusters
 • Wood industry cluster

Training

 • E learning methods
 • Training of SMEs
 • Training for sustainable development
 • Training for SDI building

Conference

 • ISAF (Information Systems in Agriculture and Forestry)
 • E rural conference
 • E content.net activities

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.