O násAbout us

CCSS je asociace technologických malých a středních podniků (MSP), veřejných a výzkumných organizací. Je to nezávislá, nezisková a nevládní organizace. Je typem virtuálního znalostního centra zaměřeného na implementaci nových komunikačních a navigačních technologií, které mají potenciál pro udržitelný rozvoj. CCSS spolupracuje s celou řadou domácích a zahraničních institucí a osob. Zaměřuje se na mezinárodní aktivity na poli mezinárodních  výzkumných projektů a využití moderních technologií. Podporuje  spolupráci malých a středních podniků uvnitř systému regionální ekonomiky. Vytváří aktivní mezinárodní kontakty, konkrétně v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe. CCSS se zaměřuje na transfer, analýzu a rozšiřování nejvyspělejších technologií pro podporu produktivity,  a to nejen v průmyslovém podnikání, ale stejně i u malých a středních firem. Působí  v zemědělství, výrobě, obchodu a službách. především  ve venkovských oblastech. Prioritou aktivit CCSS je dále ochrana životního prostředí a krizové řízené. CCSS se v této oblasti aktivně podílí na evropském výzkumu.

  The CCSS co-operates with a wide range of institutions and individuals, home and foreign ones. It is focused on International activities in the field of international research projects and utilization of modern technologies. CCSS supports  co-operation networks of the small and medium business within the framework of regional economies. CCSS comprise intensive contacts, particularly in Europe, Asia, Africa and South America. CCSS is focused on transfer, analyses and proliferation of the most advanced technologies which are contributing to the growth of productivity not only in industrial enterprises but in the branch of small and medium business as well.  CCSS is active in the agriculture, industry, trade and services, predominantly in agricultural regions. The priority of activities of CCSS is Environment protection and crisis management. In this field CCSS is active in European research.

Leave a Comment