OTNOTN

OpenTransportNet je nový projekt, který umožní po celé Evropě a to revolučním způsobem propojit data a služby související s dopravou. Projekt je směřován do oblastí ( regiony, obchod, rozvoj, občané ).  Výstupy z projektu ověří a umožní v pilotních aplikacích shromáždit a harmonizovat data související s dopravou. Pomocí analytických nástrojů se propojí a vizualizují data, a tím se zvýší nejen pro oblast řízení jejich informační potenciál pro další efektivní uplatnění výše uvedených   zájmových oblastech. Pro další rozvoj OTN jsou připraveny virtuální datové repository a služby , které poskytují nástroje pro tvorbu a vývoj nových služeb a aplikací , včetně snadnějších přístupů do API a GUI pro analýzy dat. V rámci pilotních aplikací si můžete ověřit , co se dá dělat s daty OTN pro vás umožní snadné vytvoření vlastní mapové aplikace, která mohou být snadno použita a vložena na vašich vlastních webových stránkách. Není potřeba velkých technických zkušeností… Více na:         Opentransportnet  OpenTransportNet is an exciting new project designed to revolutionise the way transport related services are created across Europe.  By bringing together open geo-spatial data within City Data Hubs and enabling it to be viewed in new easy to understand ways, OpenTransportNet will enable:

  • Anyone to have fun with data, by viewing data mash-up’s in maps and graphs and be able to use and embed these maps in their own websites
  • Public Sector users to gain insights from linking and visualising different data sets and be able to make better public service decisions based on the findings
  • Businesses and entrepreneurs to use the data to enhance existing services and build new transport-related services
  • The wider open community to benefit from the project outputs and findings to advance geospatial data standards such as INSPIRE

OpenTransportNet is currently in a development phase.  The Consortium supports an open innovation culture and as such would love to hear from anyone interested in supporting our aims in any way. – See more at  : Opentransportnet

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.