ELFELF

 European Location Framework (ELF)  ……….. více o  ELF projektu

Cílem tohoto projektu bylo poskytnout  evropsky lokalizovaný rámec (ELF) pro požadované  poskytování  referenčních , interoperabilních, přeshraničních, aktualizovaných dat a geoinformací pro použití ze strany evropské veřejnosti a soukromého sektoru. Vstupní podporující architekturu  poskytuje platforma INSPIRE pro tvorbu  kompatibilních harmonizovaných geodat pro užití  na celoevropské úrovni.

Tříletý projekt byl řešen konsorciem 30 partnerů z celé Evropy, spolufinancovaný Evropskou
komisí. Projektové řešení  zahrnovalo vytvoření ukázkových aplikací. Projekt  si kladl za cíl vytvořit udržitelný rámec pro opakované použití  referenční geoinformací  veřejného sektoru na různých úrovních jejich detailu. Konsorcium se zavázalo, že bude poskytovat ELF platformu i po skončení projektu, což umožňuje růst používání a opakované použití důvěryhodných, přesných a opakovaně použitelných oficiálních referenčních geoinformací. …….Více ELF White Paper


The goal of this project is to deliver the European Location Framework (ELF) required to provide up-to-date, authoritative, interoperable, cross-border, reference geo-information for use by the European public and private sectors.This versatile cloud-based and cascade-supporting architecture provides a platform of INSPIRE compliant geo-information, harmonised at a cross-border and pan-European level.
The three-year project is supported by a consortium of 30 partners across Europe, whose work is co-funded by the European Commission. It will foster the wider use of geo-information and enable the creation of innovative value-added services. The project’s proactive stimulation of content markets involves the creation of sample applications using thematic communities to make user-led developments by SMEs (both inside and outside the consortium).
ELF_Overview

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.