SDI4AppsSDI4Apps

SDIApps architektura 

SDI4Apps 2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB 621129, hlavní řešitel: Tomáš Mildorf  Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data)  Projekt SDI4Apps financovaný programem Competitiveness and Innovation Framework Programme je zaměřený na využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data).

Více o projektu SDI4Apps
Cílem je vytvoření platformy a podmínek na podporu tvorbu inovativních služeb a aplikací nad geografickými daty. Konkrétními cíli projektu jsou:

 • integrace nové generace infrastruktury prostorových informací založených na participativní a sociální validaci;
 • podpora jednoduchého vyhledávání a zpřístupnění prostorových informací pro každého;
 • propojení prostorových a neprostorových informací prostřednictvím principů propojených otevřených dat (Linked Open Data);
 • tvorba cloud infrastruktury podporující prostorové informace a polohové lokalizační služby (Location Based Services – LBS);
 • návrh otevřených aplikačně-programových rozhraní (API) podporující integraci prostorových dat a LBS do aplikací vytvořených programátory bez geoinformačních znalostí a zkušenostmi;
 • integrace in-situ měření a dat z pozorování Země;
 • vícejazyčná podpora prostorových dat;
 • otestování platformy prostřednictvím integrace a demonstrace série pilotních aplikací;
 • oslovení externích vývojářů a programátorů;
 • organizace soutěže vývojářů aplikací podporujících širší využití geoprostorových informací;
 • tvorba udržitelného obchodního modelu pro infrastruktury prostorových informací založených na cloud řešeních.

Koordinátorem projektu SDI4Apps je  ZČU Plzeň    zcu Řešitelem SDI4Apps jsou CCSS  ccss a   Help Servis Remote Sensing  bnhelp a další zahraniční partneři.

SDIApps architektura

CIP-ICT-PSP-2013-7 Grant agreement no: 621129 Acronym: SDI4Apps Full title: Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data Duration: April 2014 – March 2017 Website: sdi4apps (not yet available, will be from April 2014)
Abstract: The potential of geographic information (GI) collected by various actors ranging from public administration to voluntary initiatives of citizens is not fully exploited. The advancements of ICT technologies and shift towards Linked Open Data give floor to innovation. The establishment of SDIs has largely been driven by the “traditional” GI community and the national and European policies governing this sector. Geographic information is no longer a separate information space but finds itself part of a larger European information space where the ultimate objective is the creation of value-added services based on use and reuse of public sector information as defined by the PSI and INSPIRE directives rather than exchange of “layers” between different GIS software. Establishing an infrastructure to meet this new and wider objective puts even greater strain on local authorities and institutions that traditionally were users of GI but now find themselves in a an environment where they are expected to be data and service providers, a role that is far more demanding in terms of technical knowledge – and resources. The main target of SDI4Apps is to bridge the 1) top-down managed world of INSPIRE, Copernicus and GEOSS and 2) the bottom-up mobile world of voluntary initiatives and thousands of micro SMEs and individuals developing applications based on GI. SDI4Apps will adapt and integrate experience from previous projects and initiatives (e.g Habitats, EnviroGrids) to build a cloud based framework with open API for data integration, easy access and provision for further reuse. The solution will be validated through six pilot applications focused on easy access to data, tourism, sensor networks, land use mapping, education and ecosystem services evaluation. SDI4Apps will secure that users profit from INSPIRE and INSPIRE profits from different voluntary initiatives. SDI4Apps will build a WIN-WIN strategy for building a successful business for hundreds of SMEs on the basis of European SDIs.
Linking to other projects  SmOD – Magazine

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.