CCSS v médiíchCCSS in media


Spolupráce WC3 a OGC
06.01.2015 – W3C a Open Geospatial Consortium (OGC)oznámili novou aktivní spolupráci s cílem zlepšit interoperabilitu a integraci prostorových dat na webu. V rámci skupiny W3C, je tato práce také podporována v současné době běžícím projektem SmartOpenData (SmOD)
další informace W3C (SmOD)
spolupráce W3C a OGC (SmOD)

PPRD East: 13. července 2014 v Bruselu na závěrečné konferenci bylo více než 60 účastníků Finální video. Během akce účastníci sledovali výsledky dosažené během 4-letého projektu a posoudili pokrok v této oblasti a mechanismy spolupráce v oblasti civilní ochrany ve východním sousedství EU.


6.1.2015 W3C a Open Geospatial Consortium OGC) announced a new active cooperation to enhance interoperability and integration of spatial data on the web
read more W3C (SmOD)
cooperation W3C a OGC pressreleases(SmOD)
.

The PPRD East demonstrated Finální video on July 13 in Brussels 2014 at the Final Conference of the PPRD East Programme. More than 60 participants attended the PPRD East Programme Final Conference held on June 13, 2014 in Brussels. During the event, participants reviewed the results achieved by the 4-year PPRD East Programme and assessed progress made in establishing stronger cooperation mechanisms in the civil protection sector in the EU Eastern Neighborhood.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.