ÚvodIntroduction

České centrum pro vědu a společnost (CCSS)  je nezávislé, neziskové sdružení právnických osob, které spolupracuje  s organizacemi a jednotlivci v Česku a v  zahraničí. Činnosti  CCSS jsou orientované  do širokého spektra tematických oblastí realizovaných v mezinárodních projektech evropského výzkumu. Výsledky z projektů směřujeme do  podpory malých a středních podniků a rozvoje vlastní činnosti.  Aktivity dále zasahují do oblasti informačních technologií, poradentství, vzdělání, udržitelného rozvoje a   vývoje aplikací v oblasti lesnictví, zemědělství, agroturistice, a přesného zemědělství.  

CCSS is an independent, non-profit association of legal entities which cooperate with organizations and individuals in the Czech Republic and abroad. Activities CCSS are oriented in a wide range of thematic areas implemented in international European research projects. The results of the project aims to support small and medium-sized enterprises and the development of their activities. Activities also extend to the field of information technology, advisory, education, sustainable development and the development of applications in the field of forestry, agriculture, agro-tourism, and precision farming.

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.