DVPP Kurzy

CCSS získala akreditaci pro další vzdělávání učitelů

Mezinárodní projekt ROSIE (Interreg Central Europe) tematizoval RRI – „Responsible Research and Innovation“ témata. V praxi roční české pilotáže (4/2019 – 4/2020) to znamenalo zaměření se na reálné benefity využívání otevřeného přístupu (ke sdílení, síťování, publikování, učení) pro učitelskou praxi a vytvoření pestrého programu podpory pro učitele (jazyků).

Ve svých prekonceptech jsme se snažili zmapovat tušené problémy nízké podpory učitelů ze stran státu a oborových organizacích.

Podporovali jsme vzdálenou výuku prostřednictvím nejrůznějších open sourcových platforem a volně dostupných nástrojů opět na bázi open access – otevřený přístup je pro nás důležitým základem, ze kterého vyrůstají i naše další kurzy (v nabídce DVPP). Pracujeme s dalšími tématy, jakými jsou etika, zapojení veřejnosti, řízení, rovnost pohlaví, science education (vědecké vzdělávání) atd.

Rádi bychom pokračovali i jinou formou v další podpoře učitelů. Zažádali jsme tedy MŠMT ČR o udělení akreditace pro CCSS (České centrum pro vědu a společnost) i pro první 4 kurzy v rámci DVPP (Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) a byli jsme úspěšní!

Názvy čerstvě akreditovaných kurzů: Geniálně s Genial.ly,  Otevřený a odpovědný přístup ve školství, Rozhýbáváme výukové materiály a Hrátky s jazykovým korpusem.

Přihlášení se do těchto kurzů je vhodné pro učitele právě i v této „COVID-19“  nejisté době. Kurzy jsou zatím vedeny u MŠMT ČR jako prezenční školení, jejich možný převod do online podoby je však předjednán.

Pro více informací o těchto kurzech pište na cerbova.kristyna@gmail.com.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.