Naše aplikaceOur applications

  LayMan (Layer Manager, Manažer vrstev) je nástroj pro publikování geodat. Nabízí webové rozhraní, které umožňuje nahrávat, publikovat a zabezpečit geodata.
Publikování probíhá automaticky s pomocí GeoServeru, vektorová data jsou před tím ještě importována do databáze PostGIS. Přístupová práva lze konfigurovat na úrovni jednotlivých vrstev tak, že pouze autorizovaní uživatelé mohou zobrazit danou vrstvu. LayMan je integrovaný s Liferay portálem a spolu s CCSS mapovým portálem, Mickou a Stylerem tvoří ucelené řešení, které Vám umožní nahrávat, importovat, publikovat, nastylovat, katalogizovat, vyhledávat, zobrazit a zabezpečit Vaše geodata. LayMan je používán v rámci několika projektů a to PPRD-EAST, Plan4Business, OTN a SDI4Apps. LayMan je používán v těchto portálech:  Whatstheplan  a ERRA_PPRD K použití je potřeba se registrovat aplikace v EU pro webové portály – DCAT je katalog pro popis datových souborů ve veřejném sektoru Evropy

 

LayMan (the Layer Manager) is a tool for publishing geospatial data. It provides an easy to use web interface, that allows you to upload, publish and secure your geodata. Publishing is done through GeoServer, vector data are imported into the PostGIS database before that. Access rights to a particular layer can be configuerd, so only the users with the proper priviliges can display the layer. LayMan is integrated with Liferay portal, and together with the CCSS MapPortal, Micka metadata catalogue and OpenGeo Styler forms a complete solution, where you can upload, import, publish, style, catalogue, search, display and secure your geodata. LayMan is used within PPRD-EAST, Plan4Business, OTN and SDI4Apps EU projects. The application it is possible to test – here   erra-pprd and Whatstheplan   .  You need to register for use.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.