DOTAZNÍK O FINANČNÍCH MODELECH DATOVÉHO FONDU KLÍČOVÝCH PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

Tento dotazník byl vytvořen v rámci projektu Technologické agentury České republiky „Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací“ řešeného pro Ministerstvo vnitra České republiky v návaznosti na Akční plán GeoInfoStrategie, jež byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 539. První část dotazníku, nazvaná „Nalezení prostorové informace“, slouží pro porovnání s dotazníkem Evropské komise, jehož výsledky jsou veřejně dostupné na URL adrese http://inspire.ec.europa.eu/reports/consultations/INSPIRE_Public_Consultation_Report_final.pdf.

Následující odpovědi, prosím, vyplňte z pohledu Vaší organizace. V případě otázek neváhejte kontaktovat odborného řešitele RNDr. Karla Charváta (charvat@ccss.cz) z Českého centra pro vědu a společnost. Za celý řešitelský tým Vám předem děkujeme za Vaši ochotu a čas strávené s tímto dotazníkem.

Dotazník si můžete prohlédnout předem v PDF verzi

On-line verze dotazníku k vyplnění

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.