Otevřená výzva k účasti na školení v oblasti odpovědného výzkumu a inovací

České centrum pro vědu a společnost (CCSS) zve všechny zájemce k účasti na bezplatném školení v oblasti Odpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovation, RRI) se zaměřením na malé střední podniky.

Školení se koná v rámci projektu ROSIE (CE1004, Interreg Central Europe), jenž si klade za cíl lepší informovanost mezi podnikateli a aktéry působícími v oblasti inovace, a v důsledku toho i vyšší podporu odpovědné inovace.

V připravovaném školení bude představen základní přístup RRI, jenž lze definovat jako zapojování společnosti do vědy a inovací prostřednictvím různých aspektů vztahu – participace veřejnosti, vzdělání v oblasti vědy, otevřený přístup, etika a řízení, přičemž největší prostor bude věnován problematice otevřeného přístupu. V rámci školení se mimo jiné seznámíte s konkrétními nástroji, které budete moct využít při implementaci RRI ve své firmě.

Školení bude možné se zúčastnit od konce července 2018 elektronickou formou. Veškeré informace budou k dispozici v českém jazyce v sekci Novinky (News & Events) na webových stránkách projektu ROSIE.

V případě zájmu o bližší informace napište e-mail na: ota.cerba@gmail.com

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.