Využití prostorových dat ve Vaší organizaci

Tento dotazník byl vytvořen v rámci projektu Technologické agentury České republiky „Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací“ řešeného pro Ministerstvo vnitra České republiky v návaznosti na Akční plán GeoInfoStrategie, jež byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 539.

Následující odpovědi, prosím, vyplňte z pohledu Vaší organizace. V případě otázek neváhejte kontaktovat odborného řešitele RNDr. Karla Charváta ( charvat@ccss.cz ) z Českého centra pro vědu a společnost.

Za celý řešitelský tým Vám předem děkujeme za Vaši ochotu a čas strávené s tímto dotazníkem.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.