WirelessInfo FIWARE Reference Lab

Český WIRELESSINFO Living Lab. založil na začátku 2014 WIRELESSINFO FIWARE referenční Lab .Hlavní motivací této referenční laboratoře je intenzivně testovat FIWARE obecné ovladače (FIWARE GES). Zaměření WIRELESSINFO FIWARE referenční laboratoře je testovat, validovat FIWARE GES a jejich integraci s ostatními stávajícími komponenty…. Download PDF

The Czech WirelessInfo Living Lab established at the beginning of 2014 the WirelessInfo FIWARE Reference Lab. The main incentive of this reference lab is to intensively test the FIWARE Generic Enablers (FIWARE GEs).The focus of the WirelessInfo FIWARE Reference Lab is on testing and validation of FIWARE GEs and their integration with other existing components.

Download PDF

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.