CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

Aktivity

Výzkumná a inovační činnost

 • intenzivní spolupráce  s universitami a výzkumnými pracovišti a středními,velkými firmami,
 • přeshraniční spolupráce v programech RTD, posílení evropského vlivu v národních projektech
 • začlenění inovačních a technologických systémů do mezinárodního kontextu

Informační technologie a poradenská činnost

 •  Rozvoj IS aplikací do oblasti: lesnictví, zemědělství, agroturistiky, farmářství
 • územní správa a její změny, územní plánování a analytické podklady
 •  krizové řízení
 • městská, místní,regionální správa
 • ekologie, precizní zemědělství, lesnictví
 • Harmonizace dat, propojená data, soulad v SDI, metadata katalogy
 • Link Open Data, další informace…

Trvale udržitelný rozvoj

Krizové řízení

 • rizika životního prostředí
 • IST pro krizové řízení

Vzdělání

 • e learningové metody
 • firemní vzdělávání

Konference

 • prezentace  projektů, workshopy, Inspirujme se
 • implementace  výsledků do praktických testovacích aplikací, uživatelské testy

 

Comments are closed.