CCSS

Projekt SDI4Apps

Cykloturistika SDI4Apps

CCSS
Lorem Ipsumy
Staré lesní mapy

Členové sdružení

Help Service Remote Sensing s.r.o   se snaží podporovat  moderní trendy v informačních technologií a usiluje o to, aby webové mapové aplikace nacházely stále širší uplatnění nejen v GIS technologiích , ale i v nejrůznějších oborech.

  • Snahou firmy je dodržovat standardy standardy OGC a  propagovat  webové mapové služby, které umožňují efektivní sdílení GIS dat mezi různými aplikacemi v prostředí internetu.
  • Firma podporuje a používá Open Source Software. Firma se orientuje na osvědčené programy, používané a vyvíjené celosvětovou komunitou. Aktivně přispíváme k vývoji Open Source.

Help forest s.r.o .

  • Firma se zabývá tvorbou systémů pro zobrazení geografických dat na internetu, vývoj moderních a výkonných mapových aplikací a realizace evropských projektů v oblasti ICT.

MJM Litovel, a.s.   MJM Litovel a. s.   Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel

  • Společnost MJM Litovel, a.s. již od roku 1991 představuje stabilního a spolehlivého partnera pro zemědělské podniky, farmy  a drobné pěstitele. MJM je schopna realizovat všechna plodinová řešení, včetně variabilních aplikací hnojiv a pesticidů. MJM se úspěšně věnujeme také obchodu s komoditami. Používáním vlastní technologie precizního zemědělství PREFARM ® se podílí se na tvorbě naší krajiny a životního prostředí vůbec.

LesInfo CZ, a.s  

  • LesInfo CZ, akciová společnost je soukromá společnost, která  vznikla díky vývoji po roce 1993, kdy jeho “matka” – společnost LesInfo, s.r.o byla zapsána do obchodního rejstříku v České republice.  Společnost  získala licenci na zpracování lesních hospodářských plánů ze strany Ministerstva zemědělství České republiky.
  • Znalost prostředí a podobnosti post-komunistických zemích střední a východní Evropy se činnosti zaměřují právě tam (Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko a Bosna), ale udržujeme kontakty také s podniky v jiných částech Evropy a světa (Holandsko, Švýcarsko , Rakousko, Bolívie a Austrálie). Spolupracujeme s Národním certifikačním centrem – výměna informací a certifikace lesního hospodářství. Používáme dostatečné množství zkušeností, které jsme získali v průběhu zpracování  plánů pro hospodaření v lesích pro Lesy České republiky a soukromých vlastníků lesů, stejně jako v řízení technologických projektů pro velké i menší těžební společností. LesInfo je členem clusteru Jižní Čechy Forestwood

Lesprojekt – služby s.r.o.

  • Lesprojekt Služby poskytuje komplexní služby na poli informačních technologii, Internetu/Intranetu, geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země a zpracování obrazů. Hlavní aktivity organizace se nalézají v oblasti sběru a správy dat, návrhu a vývoje geografických informačních systémů.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. ÚHÚL působí jako odborná organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví.  Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí sídlí v Brandýse nad Labem.
  • Největším úkolem ústavu je provádění Národní inventarizace lesů, jejíž druhý cyklus právě probíhá, včetně terénních měření a vyhodnocení výsledků. ÚHÚL je dále pověřenou osobou podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. ÚHÚL vede centrální databázi s informacemi o lesích ČR, lesním hospodářství a myslivosti. Vedle toho kontinuálně plní úkoly vyplývající z jeho  Zřizovací listiny.

Baltic Open Solution Center

 

Comments are closed.